آژیر و آژیر فلاشر آدرس پذیر سری ES2000

محصول
آژیر و آژیر فلاشر  آدرس پذیر سری ES2000

توضیحات محصول

آژیر و آژیر فلاشر آدرس پذیر  سری ES2000 که شامل مدل های زیر می شوند.

ES2010 آژیر آدرس پذیر

ES2020 آژیر فلاشر آدرس پذیر

ES2030 آژیر آدرس پذیر با قابلیت پخش پیام 

ES2050  آژیر فلاشر آدرس پذیر با قابلیت پخش پیام 

امکان انتخاب بین 14 تن صدا

امکان انتخاب بین 16 پیام در 8 زبان مختلف در سری ES2030،ES2050 و همچنین سفارشی سازی پیام 

دارای ایزولاتور داخلی ، نشانگر LED ، پالس زندگی ، تغذیه از لوپ ، امکان اتصال تغذیه کمکی

catalog

نظر شما درمورد این محصول

امتیاز شما به این محصول

نظرات: